fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th


สมัครตัวแทน

 

 สมัครตัวแทนประกันชีวิต และผู้บริหาร

 
 

ชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี
 • สุจริต รักงานบริการ
 • จัดสรรเวลาเรียน และพัฒนาตัวเอง
 • ไม่เคยเป็นบุคลล้มละลาย
 • มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิการณาเป็นพิเศษ*
 

 รับการสนับสนุนการตลาด และรายได้ที่ยอดเยี่ยม

มีระบบสนับสนุนที่ดี

 • ทำงานช่วยเหลือกันเป็นทีม
 • มีฐานลูกค้าให้ตาม
 • มีบูธงาน Event
 • มีการสอนทำการตลาด
 • การฝึกอบรม
 • ได้รับโปรโมทสู่ผู้บริหาร
 

รายได้ไม่จำกัด

 • คอมมิชชั่น เดือนละ 2 ครั้ง
 • จ่ายโบนัส ทุกเดือน
 • โบนัสรายปี
 • โบนัสความยั่งยืนและต่ออายุ
 • ค่าบริหารทีมงานตามตำแหน่ง
 

สวัสดิการเพิ่มเติม

 • รักษาพยาบาล และประกันชีวิต
 • รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • งานมอบรางวัล งานเลี้ยง คุณวุฒิ
 • รางวัลพิเศษอื่นๆ
 

เอกสารสมัครตัวแทน

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน : สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 

ลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์


 
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th