fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th


ทรัพย์มั่นคง 2489

เติมเต็มความอุ่นใจพิเศษให้อนาคตคุณและบุตรหลาน

 • รับเงินจ่ายคืนพิเศษ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีที่ 25
 • รับเงินจ่ายคืน200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • เพราะรอยยิ้มของลูกรัก คือความสุขของคุณ
 
 
หมายเหตุ
 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 64 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ) เพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่
  + คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิต
  + คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกลอบทำร้ายร่างกาย
  + คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
  + เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน
  + เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  + คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
  + คุ้มครองการชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  + คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • การแถลงสุขภาพหรือการรับรองการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัท
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
คำเตือน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th