ความสำเร็จของเราคือความไว้วางใจจากลูกค้า

กว่า 600,000 ราย คือลูกค้าที่ไว้วางใจให้อาคเนย์คุ้มครอง เบี้ยประกันภัยปีแรก เพิ่มขึ้น 31% สูงกว่าอุตสาหกรรม [เพิ่มเพียง 23%] เงินสำรองประกันภัย 15,338 ล้านบ้าน คือหลักประกันที่ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความคุ้มครอง

บริการลูกค้า

เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit) โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ดูรายละเอียด...

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

ขึ้นตอนการเบิกค่าสินไหม มรณกรรม สินไหมอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าทดแทนกรมธรรม์ PA การพิจารณาจ่ายค่าทดแทนประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก การคุ้มครองโรคร้ายแรง ดูรายละเอียด...

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 240 แห่ง การที่ผู้เอาประกันใช้สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลคู่สัญญา จะสามารถใช้สิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้(ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดูรายละเอียด... ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้ที่นี่ รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ...

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ อาทิคำขอแก้ไขกรมธรรม์ สัญญากู้เงินกรมธรรม์ หนังสือขอรับเงินปันผล หนังสือแจ้งความจำนงค์ขอเวนคืน ไปที่หน้าดาวน์โหลด...

... ศันสนีย์ พึงรุ่งเรืองวัฒนา
... loverinsure@gmail.com
... 097-465-4565
... @loverinsure
... 5301067185